Youth Solo and Ensemble Contest

Cystadleuaeth Ieuenctid Unawd & Grŵp / Youth Solo & Ensemble Contest

Categories


Ffurflen Gais / Entry Form – [Word File]

Ffurflen Gais / Entry Form – [pdf File]

Bydd cyfle i Grŵpiau Buddugol berfformio yn y Cyngerdd / Winning Ensembles will be offered the chance to perform in the evening concert

Beirniaid /Adjudicators: Dr Richard Jones & Simon Howell
Cychwyn / Start: 10.00 am

Mynediad am Ddim / No Entry Charge (bydd angen prynu tocyn / ticket purchase necessary).

Llefydd cyfyngedig – cyntaf i’r felin gaiff falu / Spaces are limited so first come, first served

Music Service