Brass Extravaganza Tickets

Tocynnau / Tickets

Ticket Prices

Ffurflen Archebu Tocynnau / Order Form – Tickets – [Word File]

Ffurflen Archebu Tocynnau / Order Form – Tickets – [pdf File]

Os gwelwch yn dda anfonwch ffurflen archebu, stamp amlen a siec yn daladwy i ‘Seindorf Arian Aberystwyth’ i Trysorydd, Seindorf Arian Aberystwyth, 12 Lôn Llewelyn, Waunfawr, Aberystwyth SY23 3TP

Please send order form, stamped addressed envelope and cheque payable to ‘Aberystwyth Silver Band’ to The Treasurer, Aberystwyth Silver Band, 12 Lon Llewelyn, Waunfawr, Aberystwyth SY23 3TP

Tocynnau ar gael wrth / Tickets also available from

Cerdd Ystwyth Music & TJ Davies

Music Service